FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

तादी गाउँपालिकाको आ.व. २०८१।०८२ को नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/25/2024 - 14:35 PDF icon तादी गाउँपालिकाको आ.व. २०८१।०८२ को नीति तथा कार्यक्रम

आ .व २०८०।०८१ को लागि गाउँपालिका तथा वडा स्तरिय बजेट तथा कार्यक्रम

८०/८१ 07/11/2023 - 22:12 PDF icon आ .व २०८०।०८१ को लागि गाउँपालिका स्तरिय बजेट तथा कार्यक्रम, PDF icon आ .व २०८०।०८१ को लागि वडा स्तरिय बजेट तथा कार्यक्रम

आज मिति २०७९।१२।२९ गते चालु आ.व. २०७९।०८० को संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजनको लागि तादी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री सन्तमान तामाङ ज्यूको सभाध्यक्षातामा बसेको १२ औं विशेष गाउँ सभा बैठक सु–सम्पन्न ।

७९-८० 04/12/2023 - 17:17

तादी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को बजेट तथा कार्यक्रम

०७८/७९ 06/27/2022 - 19:24 PDF icon तादी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को बजेट तथा कार्यक्रम, PDF icon आ.व. २०७९।०८० को अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण कार्यक्रम अनुदान संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको विस्तृत विवरण, PDF icon ११औं गाँउ सभामा उपाध्यक्ष श्री सन्जु प्याकुरेलज्यूबाट आ.व.२०७९।८० को लागि प्रस्तुत आय व्यय अनुमान सहितको बजेट बक्तव्य

तादी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम

०७८/७९ 06/27/2022 - 19:15 PDF icon तादी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम

नवौं गाउँ सभामा आ.व.२०७८/७९ को लागि प्रस्तुत बजेट नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/25/2021 - 14:57 PDF icon नवौं गाउँ सभामा आ.व..२०७८/७९ को लागि प्रस्तुत बजेट नीति तथा कार्यक्रम

गाउँपालिका स्तरिय तथा वडा स्तरिय बजेट योजना तथा कार्यक्रम आ.व. २०७८/७९

७७/७८ 06/25/2021 - 11:37 PDF icon गाउँपालिका स्तरिय बजेट, योजना तथा कार्यक्रम आ.व. २०७८/७९, PDF icon वडा स्तरिय विस्तृत बजेट योजना तथा कार्यक्रम आ.व. २०७८/७९

गाउँपालिका स्तरिय तथा वडा स्तरिय योजना तथा कार्यक्रम २०७७/७८

७६/७७ 06/30/2020 - 11:59 PDF icon budget2077-78, PDF icon wardwisebudget2077-78

सातौं गाउँ सभामा आ.व. २०७७/०७८ को लागि प्रस्तुत बजेट बक्तब्य, नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/28/2020 - 22:26 PDF icon आ.व. २०७७/०७८ को लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम , PDF icon आ.व. २०७७/०७८ को लागि प्रस्तुत बजेट बक्तब्य

पाँचौ गाउँसभामा अध्यक्ष ज्यूबाट आ.व. २०७६/०७७ को लागि प्रस्तुत बजेट बक्तब्य, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

७६/७७ 12/01/2019 - 12:41 PDF icon पाँचौ गाउँसभामा अध्यक्ष ज्यूबाट आ.व. २०७६/०७७ को लागि प्रस्तुत बजेट बक्तब्य, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, PDF icon आर्थिक ऐन २०७६, PDF icon विनियोजन ऐन २०७६

Pages