FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

वाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

वाेलपत्र खरिद कारवाहिकाे म्याद थप सम्बन्धित सूचना ।

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७८।१२।१८)

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/११/२३)