FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

२०८० साल माघ देखि चैत्र मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु स्वत: प्रकाशन (Pro-active Disclosure)

२०८० साल माघ देखि  चैत्र मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु स्वत: प्रकाशन (Pro-active Disclosure)

आ.व २०७९।८० मा स्थापना भएको धानबाली पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता लागि अनुदान प्रस्ताव आव्हान् सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१।०१।०३)

कोल्ड रुम(पोर्टेवल कोल्ड च्याम्बर) निर्माण कार्यक्रमको लागी प्रस्ताव आव्हान् सम्बन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०१।०२)

कोल्ड रुम(पोर्टेवल कोल्ड च्याम्बर) निर्माण कार्यक्रमको लागी प्रस्ताव आव्हान् सम्बन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०१।०२)