FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कोभिड १९ विरुद्धको खोपको बुस्टर डोज दिने सम्बन्धमा ।

अपङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारीत पुनःस्थापना सम्बन्धि(सि.बि.आर.) सहयोग कार्यक्रम संञ्चालनका लागि पुनः प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

खरिद कारवाहि रद्ध सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।