FAQs Complain Problems

तादी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त हुने प्रशासनिक सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

ठिकै
55% (130 votes)
राम्रो
19% (45 votes)
असाध्यै राम्रो
26% (61 votes)
Total votes: 236