FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

०७८/७९ 01/02/2022 - 10:30 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०९/१८)

०७८/७९ 01/02/2022 - 10:26 PDF icon निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०९/१८))

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (दाेस्राे पटक प्रकाशित मिति २०७८/०८/१९)

०७८/७९ 12/05/2021 - 16:27

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

०७८/७९ 11/18/2021 - 12:44 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०८/०२)

०७८/७९ 11/18/2021 - 12:18 PDF icon सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०८/०२)

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०६/०६)

०७८/७९ 09/22/2021 - 17:04 PDF icon निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०६/०६)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

०७८/७९ 09/08/2021 - 10:29 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दि बोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०४/१५गते)

०७८/७९ 08/01/2021 - 21:49

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८/०४/१७)

०७८/७९ 08/01/2021 - 13:02 PDF icon सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८/०४/१७)

वाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सूचना ।

७७/७८ 03/17/2021 - 18:20

Pages